ಶ್ರೀ ಸೋಮಣ್ಣ, ಪಿಸಿ 355, 5ನೇ ಪಡೆ, ಕೆಎಸ್‍ಆರ್‍ಪಿ, ಮೈಸೂರು ಇವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಕುರಿತು ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ   16/02/2018

 ಶ್ರೀ ಹೆಚ್ ರಾಮಾಂಜನರೆಡ್ಡಿ, ಆರಕ್ಷಕ ಉಪಾಧೀಕ್ಷಕರು, ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಗಳ ವಿಭಾಗ, ಸಿ.ಐ.ಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಕುರಿತು ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ   16/02/2018

 ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಸಿಪಿಸಿ 838, ಹಿರಿಯೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಕುರಿತು ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ   17/02/2018

 ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ಎಸ್. ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ, ಎಪಿಸಿ, 2810, ಸಿಎಆರ್(ಉತ್ತರ), ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಇವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಕುರಿತು ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ   15/02/2018

 ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಸಿಪಿಸಿ 838, ಹಿರಿಯೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಕುರಿತು ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ   16/02/2018

 ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರ್, ಸಿಪಿಸಿ-883, ಆಳಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ಪತ್ನಿ ಶೀಮತಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಮಗುವಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೆಚ್ಚದ ಮರುಪಾವತಿ ಕುರಿತು ಆದೇಶ   15/02/2018

 ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ, ಪಿಸಿ-1193, 3ನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲ ಇವರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿ ಕುರಿತು   15/02/2018

 ಶ್ರೀ ಭೈರೇಗೌಡ, ಪಿಸಿ-9385, ಗಿರಿನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಇವರ ಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾವ್ಯ ಇವರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೆಚ್ಚದ ಮರುಪಾವತಿ ಕುರಿತು ಆದೇಶ   15/02/2018

 ಶ್ರೀ ದಿವಾಕರ ಟಿ ಆರ್, ಪಿಸಿ-5756 (ಹಾಲಿ ಹೆಚ್‍ಸಿ-7783), ಗಿರಿನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಇವರ ಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಾ ಇವರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೆಚ್ಚದ ಮರುಪಾವತಿ ಕುರಿತು ಆದೇಶ   15/02/2018

 ಶ್ರೀ ವಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಪಿಸಿ-186, 3ನೇ ಪಡೆ, ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಪಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಖಾಯಂ ಪೂರ್ವ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು ಆದೇಶ   19/02/2018


                                 ಭಾಷೆ :                         

 
Note : Please use Internet Explorer 6.0 and above,Mozilla Firefox

Home ¦ User Manual ¦ Contact Us