ಜೂನ್ 2018 ಕ್ಕೆ ಶೀ.ಲಿ ರ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಲಬದ್ದ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.   14/08/2018

 ಕ.ಸ.ಸ.ದ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ -ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವೇತನ ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.   18/08/2018

 ಶ್ರೀ. ಬಿ.ಕೆ. ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತಿತರರು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನೀಡಿರುವ ತೀರ್ಪಿನನ್ವಯ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಯ ಎಲ್ಲಾ ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ಕತ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವ ಮನವಿ/ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲು ತಜ್ಙರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   08/08/2018

 ಶ್ರೀ ಎನ್.ವರುಣ್ ಗೌಡ, ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಾಲೋಚಕರು, ಸಕಾಲ ಮಿಷನ್ ಇವರು ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಯ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ ಕುರಿತು.   18/08/2018

 ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಪಿಸಿ-43, `ಎ` ದಳ, 3ನೇ ಪಡೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮೀಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಕುರಿತು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆದೇಶ   14/08/2018

 ಶ್ರೀ ಆರ್ ದೇವರಾಜ್, ಮಾಜಿ ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ.-458, 10ನೇ ಪಡೆ, ಎಫ್ ದಳ, ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಪಿ., ಶಿಗ್ಗಾವಿ ಇವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಕುರಿತು ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ   14/08/2018

 ಶ್ರೀ ಅನೀಲ, ಸಿಹೆಚ್‍ಸಿ-391, ಕುಂಚಾವರಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಕುರಿತು ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ   14/08/2018

 ಶ್ರೀ ಏಕಾಂತ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಿಪಿಸಿ-583, ಬಿರೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಕುರಿತು ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ   14/08/2018

 ಶ್ರೀ ಎ ವೈ ತಿಮ್ಮಾಪುರ, ಸಿಪಿಸಿ-1244, ಜಮಖಂಡಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಕುರಿತು ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ   14/08/2018

 ಶ್ರೀ ವಿ. ಬಿ. ಮಲ್ಲನಗೌಡರ, ಎಹೆಚ್‍ಸಿ-175, ಶ್ರೀ ವಿ. ಎಸ್. ವಜ್ರಾಂಗಿ, ಎಹೆಚ್‍ಸಿ-159 ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಎಂ. ಡಿ. ಶಿರಹಟ್ಟಿ, ಎಪಿಸಿ-201 - ಡಿ.ಎ.ಆರ್. ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರುಗಳು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಕುರಿತು ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ   14/08/2018


                                 ಭಾಷೆ :                         

 
Note : Please use Internet Explorer 6.0 and above,Mozilla Firefox

Home ¦ User Manual ¦ Contact Us